Header image  

Zaštita ljudskih prava u Europi
Europski sud za ljudska prava

 
 
    home * raspored * okvirni program * predavanja * literatura * slučajevi * kontakt
 
Predavanja - prezentacije i drugi materijali


Prezentacije s predavanja sadrže tri cjeline:

- Prva cjelina (Zaštita ljudskih prava u Europi)
- Druga cjelina (Pravo na pošteno suđenje - čl. 6 ECHR)
- Treća cjelina (Europski sud za ljudska prava - postupak i organizacija)

Prezentacije će biti objavljene na ovim stranicama u odgovarajućem formatu, nakon završetka aktualnog ciklusa predavanja.