Header image  

Zaštita ljudskih prava u Europi
Europski sud za ljudska prava

 
 
    home * raspored * okvirni program * predavanja * literatura * slučajevi * kontakt
 
Predavanja - prezentacije i drugi materijali


Ovdje su poveznice na prezentacije korištene u predavanjima:

Zaštita ljudskih prava u Europi i Europski sud za ljudska prava - postupak i organizacija, čl. 6. Europske konvencije