Header image  

Zaštita ljudskih prava u Europi
Europski sud za ljudska prava

 
 
    home * okvirni program * predavanja * literatura * slučajevi * kontakt
 
Raspored nastave


Raspored nastave nalazi se na glavnim stranicama poslijediplomskog studija - za aktualnu generaciju posjetite ovaj link:

https://www.pravo.unizg.hr/psd/EU/raspored_predavanja_1._semestar_generacija_2022_specijalisticki

Predavanja koja se odnose na teme iz građanskog postupovnog dijela raspodijeljena su okvirno na sljedeći način:

***** Prvo predavanje Osnove rada, povijest Konvencije i Vijeća
***** Drugo predavanje Načela i tumačenje Konvencije, primjena u Hrvatskoj
***** Treće predavanje Katalog i vrste konvencijskih prava, obveze, Drittwirkung, implementacija
***** Četvrto predavanje Članak 6. - osnove; građanskopravni aspekti, pristup sudu, pošteno suđenje
***** Peto predavanje Članak 6. - nastavak - druga prava; primjena u odnosu na Hrvatsku
***** Šesto predavanje Članak 13. - djelotvorno pravno sredstvo; Čl. 14. i Protokol 12.
***** Sedmo predavanje Razvoj konvencijskog sustava zaštite - stanje prije i nakon Protokola 11.
***** Osmo predavanje Historijat inicijativa oko reforme, Protokol 14.
***** Deveto predavanje Sastav suda: suci, tajništvo; Tijela suda: odbori, vijeća...; Nadležnost
***** Deseto predavanje Osnove postupka: stranačka i poslovna sposobnost, zastupanje, pr. mjere
***** 11. predavanje Kriteriji dopustivosti (admissibility); Mehanizmi filtriranja; brisanje s liste
***** 12. predavanje Presuda, prijateljsko rješenje (nagodba); Izvršenje odluka Suda; Novi razvoj