Header image  
Zaštita ljudskih prava u Europi
Europski sud za ljudska prava

 
 

    home * raspored * okvirni program * predavanja * slučajevi * kontakt
 
Literatura


Opće informacije

 • Veći dio literature možete u elektroničkom oblku skinuti s ovih stranica (v. dalje). Zbog zaštite autorskih prava za njihovo otvaranje potrebna je lozinka koju ste dobili na predavanjima.
 • Veoma je važno da studenti budu upoznati s tekstom relevatnih slučajeva. Za tu je svrhu na ovim stranicama postavljena posebna rubrika. Ostale slučajeva možete tražiti na engleskom na stranicama ECtHR (http://echr.coe.int) u HUDOC sustavu, ili ih potražiti u hrvatskom prijevodu na stranicama Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom (http://uredzastupnika.gov.hr).

Popis izvora i literature (uz puni tekst, gdjegod je to bilo moguće)

Osnovna literatura

Uzelac, Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu
*** (tekst - objavljen u Zborniku PFZg, tekst - zbornik CMS-a).

Uzelac, O razvoju pravnih sredstava za zaštitu prava na
suđenje u razumnom roku

*** (tekst - rukopis)

van Dijk/van Hoof, van Rijn, Zwaak, Theory and Practice of the Euroepan Convention on Human Rights, Intersentia, Antwerpen, 2007
*** (tekst)

Jacobs & White, The Euroepan Convention on Human Rights, Oxford, 2006
*** (uvodni dio) *** (članak šesti) *** (postupak pred sudom)
- (za otvaranje gornjih dokumenata potrebna je lozinka koja se dobiva na predavanjima)

Alastar Mowbray, Cases and Materials on the European Convention on Human Rights, Oxford, 2.izd., 2007.
The Strasbourg System for Determining Application under the Convention, pp. 11-57

Drugi članci

 • M. Dika, Pravo na nezavisnog suca, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Supplement, 1989. str. 855.
 • M. Dika, Organizacijska samostalnost i funkcionalna nezavisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj (pokušaj analize normativnopravnog uređenja instituta nakon donošenja Ustava Republike Hrvatske), Privreda i pravo, 1994, str. 30.
 • A. Uzelac, Hrvatsko procesno pravo i jamstvo “pravičnog postupka” iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, v. 19, Supplement , 1998, str. 1005. (tekst)
 • J. Garašić, O upravnom sporu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u svjetlu čl. 6.Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, v. 19, Supplement, 1998, str. 967.
 • D. Gomien / D. Harris /L. Zwaak, Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter; Council of Europe Pulb., Strasbourg, 1996.
 • J. Velu R. Ergec, La convention européenne des droits de l`homme, Bruylant, Bruxelles, 1990.
 • D. J. Harris, M. O`Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, London, Dublin, Edinburg, Butterworts, 1995.
 • J. A. Frowein, W. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK-Kommentar), Engel, Strasbourg, 2. izdanje, 1996.
 • C.A. Gearty (ed.) European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights; M. Nijhoff Publ., The Hague, 1997.
 • B. Conforti / F. Francioni (eds.), Enforcing International Human Rights in Domestic Courts, M. Nijhoff Publ., The Hague, 1997.
 • H. J. Steiner / P. Alston, International Human Rights in Context, Clarendon Press, Oxford, 1996.
 • H. C. Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurispridence; M. Nijhoff Publ., The Hague, 1996.
 • G. Dannecker, Strafrecht der Europäischen Gemeinschaft, u: A. Eser / B. Huber (Hrsg.), Strafrechtsentwicklung in Europa 4.3, Max-Planck-Institut für Strafrecht, Freiburg, 1995.
 • Metka Arah, Europska unija, vizija političkog udruživanja, “Arah consulting d.o.o.”, 1995.