Header image  
Zaštita ljudskih prava u Europi
Europski sud za ljudska prava

 
 

    home * raspored * okvirni program * predavanja * slučajevi * kontakt
 
Literatura


Opće informacije

  • Veći dio literature možete u elektroničkom oblku skinuti s ovih stranica (v. dalje). Zbog zaštite autorskih prava za njihovo otvaranje potrebna je lozinka koju ste dobili na predavanjima.
  • Veoma je važno da studenti budu upoznati s tekstom relevatnih slučajeva. Za tu je svrhu na ovim stranicama postavljena posebna rubrika. Ostale slučajeva možete tražiti na engleskom na stranicama ECtHR (http://echr.coe.int) u HUDOC sustavu, ili ih potražiti u hrvatskom prijevodu na stranicama Ministarstva pravosuđa (trenutni link: http://www.mprh.hr/Default.aspx?sec=248).

Popis izvora i literature (uz puni tekst, gdjegod je to bilo moguće)

Komentari

[Potrebno je konzultirati barem jedan od niže navedenih komentara; za otvaranje dokumenata čija su prava zaštićena potrebna je lozinka koja se dobiva na predavanjima]

van Dijk/van Hoof, van Rijn, Zwaak, Theory and Practice of the Euroepan Convention on Human Rights, Intersentia, Antwerpen, 2006, 2018
*** (tekst)

D. J. Harris, M. O`Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Butterworts, 3. izdanje, 2014

J. A. Frowein, W. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK-Kommentar), Engel, Strasbourg, 2009.

Jacobs & White, The Euroepan Convention on Human Rights, Oxford, 2006 (2014, 6. izd)
*** (uvodni dio) *** (članak šesti) *** (postupak pred sudom)

Alastar Mowbray, Cases and Materials on the European Convention on Human Rights, Oxford, 2.izd., 2007.
The Strasbourg System for Determining Application under the Convention, pp. 11-57

Članci

A. Uzelac, The European Court of Human Rights, in: Wijffels, Alain ; van Rhee, C.H. (ur.), European Supreme Courts. A Portrait through History, London: Third Millenium Publishing, 2013., 270-277 (tekst)

Uzelac, Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: nova praksa Europskog suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu
*** (tekst - objavljen u Zborniku PFZg, tekst - zbornik CMS-a).

Uzelac, O razvoju pravnih sredstava za zaštitu prava na
suđenje u razumnom roku

*** (tekst)

Lista daljnjih izvora

  • M. Dika, Pravo na nezavisnog suca, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Supplement, 1989. str. 855.
  • M. Dika, Organizacijska samostalnost i funkcionalna nezavisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj (pokušaj analize normativnopravnog uređenja instituta nakon donošenja Ustava Republike Hrvatske), Privreda i pravo, 1994, str. 30.
  • J. Omejec, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava – Strasbourški acquis, Zagreb, Novi informator, 2014.
  • A. Uzelac, Hrvatsko procesno pravo i jamstvo “pravičnog postupka” iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, v. 19, Supplement , 1998, str. 1005. (tekst)