Header image  
Zaštita ljudskih prava u Europi
Europski sud za ljudska prava

 
 
      home * raspored * okvirni program * predavanja * literatura* kontakt
 
Slučajevi Europskog suda za ljudska prava

 

  • Nastava i ispit iz ovog predmeta u velikoj je mjeri koncentriran oko analize slučajeva Europskog suda za ljudska prava, koji oživotvoruju prava iz Konvencije i razvijaju njihovo tumačenje. Zbog toga je analiza slučajeva prioritetan zadatak za sve studente koji ove predmete pohađaju.
  • Lista svih objavljenih slučajeva Suda i način njihovog citiranja nalazi se na ovom linku.
  • Ovdje donosimo popis slučajeva koji su za ovaj kolegij najvažniji. Ime slučaja povezano je s punim tekstom odluke.
  • Za druge slučajeve, izvorni tekst ovih odluka ili prijevode tekstova odluka na hrvatski koristite sljedeće poveznice:

    NA ENGLESKOM I FRANCUSKOM JEZIKU

    NA HRVATSKOM JEZIKU

Neki relevatni slučajevi

Ova lista predmeta samo je indikativna. Kako se obnavlja periodički, novije slučajeve potrebno je potražiti na stranicama Suda i Ureda zastupnika (v. gore).