Header image  
Zaštita ljudskih prava u Europi
Europski sud za ljudska prava
 
 
 

Uvod

Ovo su stranice namijenjene studentima poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija za kolegije o zaštiti ljudskih prava u Europi i Europskom sudu za ljudska prava čiji je voditelj prof. dr. sc. Alan Uzelac.

Osnovni podaci

Današnja Europa počiva na ideji o zajedničkom nasljeđu - nasljeđu poštivanja ideja o vladavini prava i zaštite ljudskih prava.

Nastava u ovim kolegijima sustavno izlaže informacije vezane uz tematiku zaštite ljudskih prava pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu - opće teme procesnog mehanizma zaštite prema Europskoj konvenciji, ustrojstvo i postupak Europskog suda za ljudska prava te zaštita prava (osobito procesnih prava) građanskopravne naravi pred sudom u Strasbourgu.

Sadržaj ovih stranica

Raspored: Obavijesti o akademskom kalendaru (rasporedu predavanja i drugim nastavnim aktivnostima iz ovih kolegija).
Okvirni program: Nastavni plan i program
Predavanja: Prezentacije s predavanja održanih u protekloj akademskoj godini.
Literatura: Popis radova relevantnih za studij i ispite. S ove se stranice može skinuti i puni tekst relevantnih propisa, materijala i tekstova. Obratite pozornost na nove materijale!
Slučajevi: Uputnice na tekst citiranih slučajeva iz jurisprudencije Europskog suda s punim tekstom odluka.

/poveznice vidljive i lijevo te gore na svakoj od stranica/

 



Osnovni linkovi